Yaşam

Av Tüfeği Ruhsatı Nasıl Alınır

Yivsiz Tüfek Satın alma belgesi; beyaz renkte olup, sadece bayiden veya imalathaneden satın alınacak her bir tüfek için ayrı ayrı düzenlenir ve bu belge yalnız  yivsiz tüfek satın alma yetkisi verir.

Kişilerin daha önceden satın aldıkları veya sahip oldukları yivsiz tüfekleri, birbirlerine devir ettikleri sırada bu belge düzenlenmez.

Bu belge, satın almanın dışında taşıma ve bulundurma yetkisi vermediğinden, bu yolla yivsiz av tüfeği satın alan kişiler, en geç bir ay içerisinde İlçe Emniyet Amirliğine müracaatla satın aldıkları yivsiz av tüfeğinin özelliklerini ( cinsi, markası, çap ve seri numarasını ) daha önceden Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi bulunanlar bu ruhsatnameye kaydettirmek ( 1 ruhsatnameye en fazla 6 tüfek kayıt edilebilir ), daha önceden yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmayan kişiler ise kendi adlarına Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi düzenlenmesini talep etmek zorundadırlar.

Ruhsat süresi sona erenler ruhsatnamelerini yeniletmek için ruhsatnamede kayıtlı bulunan tüfekler ile istenen belgeleri tamamlayarak kaymakamlığına tekrar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yivsiz av tüfeği ruhsatı almak isteyenler için gerekli belgeler ve işleyiş aşağıdaki gibidir:

  • İkametgah ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak.)
  • Nüfus kayıt örneği ( Açıklamalı )
  • Sağlık raporu: Herhangi bir sağlık ocağından alınabilir. Tam teşekküllü hastahaneden heyet raporu alma şartı yoktur. .
  • Sabıka Kaydı ( Kesinleşmiş karar )
  • Harç ( Vergi dairesi ilçelerde mal müdürlükleri )
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( T.C.Kimlik no olacak. )
  • 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

Belirtilen belgeler hazır edildikten sonra, yarım karton dosyaya konularak bir dilekçeyle il ilçe merkezlerinde Emniyet Müdürlüğü ruhsat masasına müracaat edilir.

Ruhsat masasından satın alma belgesi alındıktan sonra tüfek bayiden satın alınır ve tüfek faturasıyla birlikte ruhsat masasına götürülür.

Son olarak tüfeğin seri numarası, çapı ve markası ruhsata işlenerek şahsa teslim edilir.

Kişiler aynı ruhsata 6 adet tüfek işletebilme hakkına sahiptir.

Etiketler

Yorum Ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın