Siyaset

Başbakan Nasıl Seçilir

Bakanları seçen, Bakanlar Kurulunu yöneten, bakanlar arası işbirliğini sağlayan, bakanların görevlerini ve görevin getirdiği yetkilerin anayasaya uygunluğunu ölçen, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetleyen ve bunun gibi birçok görevi bulunan Başbakanlık makamına bireyler nasıl seçilmektedir?

Başbakan olmanın görülen tek şartı vardır: TBMM üyesi olmak.

Peki TBMM üyesi olmanın şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 30 yaşını doldurmuş olmak
  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Askerlik hizmetini yerine getirmek
  • Kısıtlı (yetişkinliğe erişmiş ve başına biri atanmış) olmamak
  • Kamu hizmetinden mahrum olmamak
  • Toplam 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak
  • Ağır hüküm giymemiş olmak
  • Yüz kızartıcı bir suçtan ve belirli suçlardan ceza almamış olmak şartları aranmaktadır.

Teamül gereği en çok oyu alan partinin başkanına bu görev verilmektedir. 

Başbakanın diğer bakanlara arasında kanunen hiyerarşik bir fark yoktur.

Başbakan, Başkanlığın en yüksek amiri olması sıfatıyla hiyerarşi yetkisine sahiptir.

Başbakanlığın veya Başbakanlığa ait, ayrı tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşların yürüttüğü hizmet alanında devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisine sahiptir.

Başbakanlık denilen büyükçe bir teşkilatın başkanıdır. 

Geniş yetki ve sorumlulukları bulunan Başbakan, yaptığı işlemlerden sorumludur.

Parlamentoya karşı siyasi sorumluluğu vardır.

Bu da Başbakanın meclis tarafından görevinin sonlandırma yetkisi vardır. 

TBMM’nin Başbakanı güvensizlik oyu ile görevden alma ve hükümeti düşürme gibi bir yetkisi vardır.   

Başbakan, yapmış olduğu kişisel suçlardan bir vatandaş gibi sorumludur. 

Başbakanlık; ölüm, istifa, milletvekili sıfatının sona ermesi, TBMM seçimlerinin yenilenmesi, Yüce Divana sevk, Güvensizlik oyu alması, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde görevi son bulur. 

Etiketler

Yorum Ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın