Dünya

Erozyon Nasıl Oluşur ve Nasıl Önlenir

Özellikle topraklarımıza besin elde edebilmemiz açısından son derece iyi bakmalıyız.

Erozyon ve benzeri doğa olayları sonucunda toprak kaybı ile karşılaşılması söz konusu.

Bizler erozyonu önlemek adına ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Erozyon nasıl meydana gelir:

 • Erozyon toprağın bir takım etkiler sonucu aşınmasıyla oluşur.
 • Aşınan toprak çatlar, kurur ve kullanılamaz hale gelir.
 • Erozyona akarsular, rüzgarlar, sel suları neden olabilmektedir.
 • Bu tarz nedenler erozyon açısından çok büyük tehlike arz etmek çünkü; toprak üstten aşınır ve kurur.
 • Ama insan kaynaklı erozyona yol açan etmenler varsa; işte bu geri dönüşü zorlaştırabilir.
 • Örneğin; insanların bitki örtüsünü tahrip etmesi toprağa büyük zarar vermektedir.
 • Toprağı koruyan ve bir arada tutan üzerindeki bitki örtüsü dokusudur.

Erozyonu önlemenin yolları:

 • Erozyon kader olarak algılanıp toprak öylesine başıboş bırakılmamalı; elbette gereken önlemler alınmalı ve halk bilinçlendirilmelidir.
 • Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak toprağımıza ve yararlandığımız kaynaklara sahip çıkabilir ve koruyabiliriz.
 • En önemli alınması gereken tedbir; bitki örtüsünü korumalı ve aşırı derecede ağaçlandırma yapılmalıdır.
 • Ağaçlar doğamızın nefes uzvudur ve sayısız fayda sağlar.
 • Ormanların tahrip edilerek ekim dikim alanı açmak doğru değildir.
 • Mevcut ormanları korumak yenilerini yapmaktan çok daha etkilidir.
 • Elbette yenileri de kurulmalıdır ama; mevcut olanlar kesinlikle korunmalıdır.
 • Ekim dikim alanları uygun şekilde nöbetleşe ekim şeklinde gerçekleştirilmeli ve nadas alanları çok fazla olmamalıdır.
 • Baraj ve göllerin bulunduğu yerlerde ağaçlandırma yapılmalıdır.
 • Rüzgarlar için setler oluşturulmalıdır.
 • Arazilerin eğimli olduğu alanlar erozyon için tehdit oluşturuyorsa bu araziye yapılacak konutlar için arazi daha çok ağaçlandırılmalı ve bitki örtüsüne kavuşturulmalıdır.

Yapılacak bir şeyler daima vardır.

Bizim için ilk adım hem kendimizi hem de başkalarını bilinçlendirmek olmalıdır.

Etiketler

Yorum Ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın