Kültür ve Sanat

Genel Kültür Nasıl Oluşur?

Belirli bir toplumda, uzun zaman içinde, yavaş yavaş geleneklerle harmanlanarak oluşan değerlere ve bu değerlerin nesiller boyunca aktarımına kültür adı verilir.

Kültürün oluşmasında etkili bazı faktörler vardır. Bunlar; din, dil, ırk gibi öğelerdir. Bu öğeler her toplumun farklı bir kültüre sahip olması sonucunu doğurmaktadır. Böylece her toplum kendine ait bir kimlik yaratır.

Genel Kültür Nasıl Oluşur?

Genel Kültür Nedir?

Tanımladığımız kültürü genelleyecek olursak, toplumun yapı taşı olan bireylerin tecrübelerine, yaşam tarzlarına veya yaptıkları tercihlere göre sahip oldukları sanatsal, kültürel, bilimsel, sosyal ve siyasi her türlü bilgi birikimleri bize genel kültürü açıklar.

Genel Kültür Nasıl Var Olur?

Genel kültür, insanların sahip olduğu bilgi birikimi olmakla beraber, geniş zaman dilimi içerisinde ve merak etme, araştırma, okuma, öğrenme ve paylaşma gibi aşamalardan geçerek ortaya çıkan bir hazinedir diyebiliriz.

Genel kültür asla biten veya tükenen bir şey değildir. Aksine insanlar üzerinde merak etmeyi, okumayı alışkanlık haline getiren ve öğrendikçe öğrenmek isteyen insanlar ortaya çıkaran bir olgudur. Aynı zamanda genel kültür nasıl oluşur? sorusuna da cevap bulmuş oluruz. Tabi ki biz bireylerin genel kültüre sahip olmak için yaptığı birtakım aktiviteler vardır.

Bu aktiviteler yaşa, mesleğe, boş zamanın varlığına ve isteğe göre değişkenlik gösterir. Örneğin, kimileri çok kitap okur kimileri çok gezer kimileri de film izleyerek ya da müzik dinleyerek genel kültür seviyelerini arttırırlar.

Genel Kültür Nasıl Var Olur?

Bazen de insanlar sahip oldukları genel kültür çerçevesinde bir şeyleri değiştirmek ve sosyal düzene katkı sağlamak için bir araya gelirler. Aslında böylece paylaşım yapmanın yararının bir sonucu olarak, genel kültür seviyesi artan toplumlar ortaya çıkar.

Genel kültür, varlığıyla başlıca bir değerler bütünü olmakla beraber, bireylere statü kazandırır ve bu kazanılan statü, gerek eğitim gerekse iş hayatında bireylerin daha üst seviyelere ulaşmasını sağlar.

Etiketler

Yorum Ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın