Siyaset

TBMM’nin Görevleri Nelerdir

  • Kanun yapmak, uygulamasını bitirmek ve değiştirmek.
  • Bakanlar Kurulu’nun ve bakanların görevlerini denetim altına almak.
  • Savaş ilan etme yetkisi
  • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek ve karara varmak.
  • Mahkemelerce verilmiş ve kesinlik kazan ölüm cezalarının uygulanmasına karar vermek.
  • Para basılması konusunda kararda bulunmak.
  • Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun niteliğinde kararname çıkarma konusunda yetki vermek.
  • Milletler arası antlaşmaların onaylanmasının uygunluğunu denetlemek.
  • Anayasanın 14’üncü maddesi hükmünce dolayı olarak hüküm giyenler dışında olmak üzere, genel ve özel af ilanı konusunda kararda bulunmak.
  • Anayasanın diğer maddelerince belirtilmiş yetkileri kullanmak ve görevleri uygulamak.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için burayı tıklayın